• Máy Scan Panasonic KV-S1026C

  9,680,000 ₫
  • Ưu điểm: Chất Lượng Nhật Bản – Xuất Xứ Việt Nam, thích hợp đưa vào Dự án yêu cầu xuất xứ.
  • Dòng máy cạnh tranh tầm giá thấp (Runrate).
  • Thích hợp bán kênh phân phối, khách hàng văn phòng.
  • Có thể bán kèm với Giải pháp Chấm thi Trắc Nghiệm cho ngành Giáo dục hoặc Giải pháp Văn Thư – Lưu trữ – Số hóa cho Các cơ quan Chính Phủ.
  Thêm vào giỏ
  Xem nhanh
 • Máy Scan Khổ A3 Panasonic KV-S5076H – 100ppm

  159,500,000 ₫

  Ưu điểm:

  • Chất Lượng Nhật Bản – Xuất Xứ Việt Nam, thích hợp đưa vào Dự án yêu cầu xuất xứ.
  • Dòng máy A3 giá cực tốt – Scan tách bộ
  • Khách hàng mục tiêu: Cơ quan Chính phủ tiếp nhận hồ sơ A3-A4 như cơ quan Địa chính, Kho lưu trữ,..
  • Có chính sách hỗ trợ nhập hàng cho đại lý lấy gói.
  • Có thể bán kèm với Giải pháp Chấm thi Trắc Nghiệm cho ngành Giáo dục,
   hoặc Giải pháp Văn Thư – Lưu trữ – Số hóa cho Các cơ quan Chính Phủ
  Thêm vào giỏ
  Xem nhanh
 • Máy Scan Khổ A3 Panasonic KV – S5046H – 80ppm

  102,000,000 ₫

  Ưu điểm:

  • Chất Lượng Nhật Bản – Xuất Xứ Việt Nam, thích hợp đưa vào Dự án yêu cầu xuất xứ.
  • Dòng máy A3 giá cực tốt – Scan tách bộ
  • Khách hàng mục tiêu: Cơ quan Chính phủ tiếp nhận hồ sơ A3-A4 như cơ quan Địa chính, Kho lưu trữ,..
  • Có chính sách hỗ trợ nhập hàng cho đại lý lấy gói.
  • Có thể bán kèm với Giải pháp Chấm thi Trắc Nghiệm cho ngành Giáo dục,
   hoặc Giải pháp Văn Thư – Lưu trữ – Số hóa cho Các cơ quan Chính Phủ
  Thêm vào giỏ
  Xem nhanh
 • Máy Scan Panasonic KV-SL1066 – 65ppm

  23,100,000 ₫
  • Ưu điểm:Chất Lượng Nhật Bản – Xuất Xứ Việt Nam, thích hợp đưa vào Dự án yêu cầu xuất xứ.
  • Dòng máy duy nhất có khả năng Scan Trực Tiếp cuốn Passport R
  • Khách hàng mục tiêu: Quầy Tiếp Nhận tại Ngân hàng – Bảo Hiểm – Tài Chính, Resort – Khách Sạn,..
  • Có chính sách hỗ trợ nhập hàng cho đại lý lấy gói.
  • Có thể bán kèm với Giải pháp Chấm thi Trắc Nghiệm cho ngành Giáo dục,
   hoặc Giải pháp Văn Thư – Lưu trữ – Số hóa cho Các cơ quan Chính Phủ
  Thêm vào giỏ
  Xem nhanh
 • Máy Scan Panasonic KV-SL1056-45ppm

  18,150,000 ₫
  • Ưu điểm:Chất Lượng Nhật Bản – Xuất Xứ Việt Nam, thích hợp đưa vào Dự án yêu cầu xuất xứ.
  • Dòng máy duy nhất có khả năng Scan Trực Tiếp cuốn Passport R
  • Khách hàng mục tiêu: Quầy Tiếp Nhận tại Ngân hàng – Bảo Hiểm – Tài Chính, Resort – Khách Sạn,..
  • Có chính sách hỗ trợ nhập hàng cho đại lý lấy gói.
  • Có thể bán kèm với Giải pháp Chấm thi Trắc Nghiệm cho ngành Giáo dục,
   hoặc Giải pháp Văn Thư – Lưu trữ – Số hóa cho Các cơ quan Chính Phủ
  Thêm vào giỏ
  Xem nhanh