PATRIOT

Xem giỏ hàng “Burst 2.5” 120GB SATA III SSD Drive” đã được thêm vào giỏ hàng.